voor ondernemers die impact willen maken

Hoi, gaaf dat je geïnteresseerd bent in de activiteiten van de Focusplaza Foundation.
Ontdek op deze inspirerende website  waarom jouw ondersteuning nodig is om gezinnen in armoede niet alleen hoop, maar ook een kans te kunnen bieden op een leefbaar inkomen.

Fortune Coffee JUBILEUM ACTIE

Fortune Coffee bestaat 25 jaar  en ondersteunt  met de jubileumgiften ons koffieproject in Oeganda.  Fortune Coffee is al vanaf de start in 2010 hoofdsponsor van het koffieproject. Sindsdien hebben zij diverse deelprojecten (mede) gefinancierd, zoals een koffieopslagloods, elektriciteitsmasten voor de koffiesorteermachine en recent nog een pickup-truck voor het ophalen van de bonen bij de boeren. 

Met jouw jubileumgift wil Fortune Coffee nu waterputten realiseren, zodat koffieboeren ook in tijden van droogte hun plantages van water kunnen voorzien. Op de speciale jubileumpagina vind je meer over deze  actie en hoe je Fortune kunt feliciteren met een donatie.  


Focusplaza Foundation

,,De waarde van het leven wordt niet bepaald door wat we voor onszelf doen.  De waarde wordt vooral bepaald door wat we voor anderen doen."                                                                                                           
                                                                     Simon Sinek

 THE great power of friendship

De Focusplaza Foundation is er voor de allerarmsten in Afrikaanse landen. Ongeacht hun afkomst of religie geven we mensen niet alleen hoop, maar ook daadwerkelijke mogelijkheden om hun leefomstandigheden blijvend te verbeteren. Inkomen en zelfredzaamheid en focus zijn daarbij sleutelwoorden. Wil jij ons vrijwilligersteam helpen?

Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie. Jouw bijdrage aan de Focusplaza Foundation komt gegarandeerd goed terecht.  We werken lokaal en kleinschalig en kennen nagenoeg alle kinderen en gezinnen in onze hulpprogramma's. 
Met een kleine ondersteuning brengen we iets groots teweeg bij kansarme kinderen en hun families in Rakai, het armste gebied van Oeganda.

Kijk onder projecten aan welk initiatief jij jouw kennis, kunde of gift kunt verbinden.
of start als Partner zelf een levensveranderend project in Oeganda. 

..... en Wordt zelf de verandering die je in de wereld wilt zien..!

In samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties, werken we structureel aan het bestrijden van armoede en het bieden van toekomstperspectief door de nieuwe generatie toe te rusten met kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien. Ongeacht hun afkomst of religie.