voor ondernemers die een verschil willen maken

Hoi, gaaf dat je geïnteresseerd bent in de projecten van de Focusplaza Foundation.
Ontdek op deze inspirerende website hoe ook jij het verschil kunt maken !

Focusplaza Foundation

,,De waarde van het leven wordt niet bepaald door wat we voor onszelf doen.  De waarde wordt vooral bepaald door wat we voor anderen doen."                                                                                                    Simon Sinek


 THE great power of friendship

De Focusplaza Foundation brengt duurzame verandering teweeg als het gaat om sociaal economische verbetering van de leefsituatie van de allerarmsten in Afrikaanse landen. Ongeacht hun afkomst of religie. Inkomen en zelfredzaamheid en focus zijn daarbij sleutelwoorden. Wil je helpen?

Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie. Jouw bijdrage aan de Focusplaza Foundation komt gegarandeerd goed terecht. Als  "Friend" van de stichting geef je steun aan kansarme kinderen en hun families in Rakai, het armste gebied van Oeganda.

Kijk onder projecten aan welk initiatief jij jouw kennis, kunde of gift kunt verbinden.
of start als Partner zelf een levensveranderend project in Oeganda. 

..... en Wordt zelf de verandering die je in de wereld wilt zien..!

In samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties, werken we structureel aan het bestrijden van armoede en het bieden van toekomstperspectief door de nieuwe generatie toe te rusten met kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien. Ongeacht hun afkomst of religie.