voor ondernemers die impact willen maken

Hoi, gaaf dat je geïnteresseerd bent in de activiteiten van de Focusplaza Foundation.
Ontdek op deze inspirerende website  waarom jouw ondersteuning nodig is om gezinnen in armoede niet alleen hoop, maar ook een kans te kunnen bieden.

Focusplaza Foundation

,,De waarde van het leven wordt niet bepaald door wat we voor onszelf doen.  De waarde wordt vooral bepaald door wat we voor anderen doen."                                                                                                           
                                                                     Simon Sinek

 THE great power of friendship

De Focusplaza Foundation is er voor de allerarmsten in Afrikaanse landen. Ongeacht hun afkomst of religie geven we mensen niet alleen hoop, maar ook daadwerkelijke mogelijkheden om hun leefomstandigheden blijvend te verbeteren. Inkomen en zelfredzaamheid en focus zijn daarbij sleutelwoorden. Wil jij ons vrijwilligersteam helpen?

Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie. Jouw bijdrage aan de Focusplaza Foundation komt gegarandeerd goed terecht.  We werken lokaal en kleinschalig en kennen nagenoeg alle kinderen en gezinnen in onze hulpprogramma's. 
Met een kleine ondersteuning brengen we iets groots teweeg bij kansarme kinderen en hun families in Rakai, het armste gebied van Oeganda.

Kijk onder projecten aan welk initiatief jij jouw kennis, kunde of gift kunt verbinden.
of start als Partner zelf een levensveranderend project in Oeganda. 

..... en Wordt zelf de verandering die je in de wereld wilt zien..!

In samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties, werken we structureel aan het bestrijden van armoede en het bieden van toekomstperspectief door de nieuwe generatie toe te rusten met kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien. Ongeacht hun afkomst of religie.