THE great power of friendship

Er zijn veel kleine lokale projecten die niet gesteund worden door institutionele organisaties. Kleine projecten kunnen echter een grote impact hebben. 
Daarom vindt de Focusplaza Foundation het belangrijk om ook voor dergelijke projecten middelen ter beschikking te stellen. Met een relatief klein budget kunnen vaak al hele dorpen gesteund worden. Projecten worden altijd aangevraagd door de lokale partner, zodat elk initiatief een eigen gezicht krijgt. Als Friend van de Focusplaza Foundation kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van nieuwe en lopende projecten.ambassadeur worden?


Kleine moeite, groot effect. Door het ambassadeurschap ben je nauw betrokken bij de activiteiten van de Focusplaza Foundation. Je ondersteunt de voortgang van het werk in Oeganda en draagt een belangrijk steentje bij aan de strijd tegen armoede, honger en onrechtvaardigheid.
Door de bijdrage van onze ambassadeurs kunnen wij  de operationele kosten rondom de projecten financieren. Giften van Friends gaan immers voor de volledige 100% naar de hulpprojecten waarvoor ze bedoeld zijn.

Als ambassadeur ben je een onmisbare schakel in het realiseren van de doelen van de stichting. Met jouw financiële steun kunnen we ook in de toekomst blijven werken aan de zelfredzaamheid van jonge mensen in Oeganda die zo veel kunnen, maar zo weinig hebben.

Je wordt ambassadeur door voor een periode van minimaal drie jaar per jaar en donatie te doen van ten minste €500,- . Dit gaat heel gemakkelijk door via  onderstaande button "Oké, ik word ook ambassadeur"  je contactgegevens in te vullen en aan te geven dat je persoonlijk of als bedrijf ambassadeur wilt worden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Geweldig dat je ons op deze manier wilt helpen!


Foundation Partners

Focusplaza werkt nauw samen met de Uganda Child Care Foundation (UCCF) in Dordrecht en de organisaties ARM en CHM in Oeganda. 
UCCF richt zich vooral op  kindsponsoring door particulieren en de Focusplaza Foundation richt zich met name tot ondernemers en bedrijven met een maatschappelijke missie.

Testimonials: betrokken managers met een missie

 Bart Nijs. Eigenaar & fotograaf studio 38C 

Hein van Balen. Franchise adviseur Fortune Koffie

Bram Klomps. Eigenaar Klomps Bouwbedrijf.

Martin Lieftink. Directeur Weneko Kunststoffen.

H.J. Vermeulen. Eigenaar Vermeulen Lichtarchitectuur.

Onderstaande foto is gemaakt door Andrew Kartende. Hij is één van de fotografen uit het project Camera in the smilling Sun. Camera in the Smiling Sun start in 2015 een fotografenproject in Oeganda. Nederlandse fotografen leiden jonge mensen op en houden vanuit Nederland contact met hen.
Vier van de aanvankelijk acht jonge mensen zijn nu dagelijks aan de slag met een camera van CITSS. Andrew mocht eind 2017 al prijzen ontvangen, waaronder Young Photographer of the Year. Naast zijn fotografiewerk begeleidt hij de andere fotografen in Oeganda: Paul, Rose en Rarhid.

Focusplaza Foundation heeft ANBI status
Giften zijn aftrekbaar als ze gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI. 
Door het vermelden van ons RSIN (sofinummer voor rechtspersonen)
in uw aangifte inkomstenbelasting komt u veelal voor aftrek in aanmerking.
Ons RSIN is: 854129686