Ondernemer en zelf een project starten? 

Doe ook mee en verbind jouw naam of bedrijf aan een nieuw levensveranderend project. Samen met jou kunnen we kinderen weer een toekomst bieden.
Start als Partner van de Focusplaza Foundation samen met ons een eigen hulpproject en investeer in een droom van de lokale bevolking.

1. Schoolfonds

Onze ruim 980 sponsor-kinderen hebben alleen kans om zelfstandig te worden als ze een vak kunnen leren. Daarom starten we komend jaar in samenwerking met UCCF een schoolfonds voor beroeps-onderwijs.  Doe je mee?

2. Computerklas

 In 2021 hopen we eindelijk het computerlokaal te kunnen openen. De do's and don'ts zijn geëvalueerd en de inventarislijst is opgesteld.  We zoeken een sponsor die wil investeren in deze vakopleiding met basiskennis voor ICT.

3. Slaapzaal

Voor de ambachtsschool zijn we nog op zoek naar sponsoren voor een slaapzaal voor de jonge kinderen die (te) ver van school wonen en de inrichting van een hygienisch sanitairblok voor jongens en meisjes.

Inmiddels gerealiseerd!!

4. Agri traject

Met behulp van Ned. boeren zijn we een agrarisch traject gestart met voorlichting en kennisoverdracht om  oogsten te verbeteren en als secundaire  bron van inkomsten voor een ziekenhuis en 300.

5. Tjeko Funfair 

Spelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we samen met Tjeko sport, spel en ontspanning naar de kinderen in Rakai brengen die nagenoeg geen vrije tijd of ontspanning hebben.

Smart girls for Uganda.

De Smart Girls Foundation is een initiatief van de SMART Girls om microkrediet mogelijk te maken voor startup onderneemsters in Oeganda. Zodat ook zij hun droom voor een eigen bedrijf kunnen waarmaken. Door financieel onafhankelijk te worden, maken ze het verschil voor hun kinderen en familie plus het dorp waarin ze wonen.
Laat je inspireren door hun kracht!
Ben jij een  vrouwelijke ondernemer en op zoek naar een netwerk met oog voor maatschappelijke uitdagingen? 
Neem dan vrijblijvend contact op.

Vijf aandachtsgebieden

Om succesvol te zijn heb je naast een goed idee en ambitie ook praktische steun, lokale kennis en een goed netwerk nodig. Daarom kiezen wij een aanpak die duurzaam werkt. Als we in een dorp of regio op vijf terreinen ondersteuning bieden, dan zijn we ervan overtuigd dat we een structurele verbetering kunnen aanbrengen in het leven van vele duizenden kinderen en hun verzorgers.

Ontdek waarom het zo belangrijk is dat jij helpt om een kansarme lokale bevolking  een stabiele toekomst te geven.

1. Lokaal ondernemerschap en agrarische ontwikkeling

Created with Sketch.

Help de lokale ondernemer

Het lokaal ondernemerschap programma hanteert een ketenbenadering, waarin gewerkt wordt aan (betere) toegang van lokale boeren tot waardeketens, zodat hun inkomen en levensstandaard kunnen verbeteren. Door nauwe afstemming garanderen  we niet alleen een goede prijs, maar ook continuïteit in afzet.

2. Kindsponsoring, ouderschap en geborgenheid

Created with Sketch.

sponsor een kind via UCCF

Binnen het kindsponsoringprogramma werken we met Nederlandse en lokale partners aan verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden van circa 1.000 kansarme (wees)kinderen. De Focusplaza Foundation werkt hierbij samen met UCCF ook aan bewustwording en ondersteuning op het gebied van ouderschap. 

3. Onderwijs en voorlichting

Created with Sketch.

Ondersteun het lokaal onderwijs

Kennis en inzicht van (plattelands)bevolking is de basis voor duurzame verandering. Daarom ondersteunen we niet alleen het bouwen van scholen en het verzorgen van onderwijs voor kinderen, maar bieden we ook volwassen tal van mogelijkheden om hun kennis te vergroten en nieuwe inzichten op te doen.

4. Hygiene, verzorging, water en welzijn. 

Created with Sketch.

Geef kinderen schoon drinkwater

Goede sanitaire voorzieningen en toegang tot schoon (drink)water zijn zeer belangrijke factoren voor de gezondheid. Door gebrek aan goede hygiene sterven dagelijks nog tientallen kinderen onnodig aan diaree, cholera en worminfecties. Zonder (schoon) water is ieder goedbedoeld initiatief gedoemd te mislukken.

5. Facilitaire ondersteuning (ICT, energie, logistiek en dienstverlening) 

Created with Sketch.

Laat je licht schijnen

Mikrokredieten en het inzetten van nieuwe technologieën vormen een belangrijk onderdeel bij het realiseren van economische projectdoelstellingen. Zonder goede infrastructuur, computers, sonarverlichting en betrouwbare energievoorzieningen is duurzame armoedebestrijding bijna niet mogelijk.

klik hier voor de documentaire video: 'managers met een missie

en laat je inspireren door collega-ondernemers

We hoeven niet de gehele wereld te veranderen

om voor één mens het verschil in welzijn te kunnen maken- bekijk de video-