ANBI/Financieel jaarverslag 2018

De Focusplaza Foundation is door de belastingdienst gekenmerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Om te voldoen aan deze ANBI-status zijn we verplicht om bepaalde informatie publiek beschikbaar te hebben.

Op deze pagina zijn alle relevante zaken voor u op een rijtje gezet.
Wanneer u verdere vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons.

De jaarrekening wordt jaarlijks opgemaakt door accountant- en adviesbureau Westerveld & Vossers uit Varsseveld. (https://www.westerveldvossers.nl)

Naam: Focusplaza Foundation
KvK-nummer: 60946911
RSIN: 854129686
Bestuurssamenstelling: zie bestuur & organisatie
Contactgegevens: zie Contactpagina
Doelstelling: In samenwerking met particulieren, bedrijven en organisaties, werken we structureel aan het bestrijden van armoede en het bieden van toekomstperspectief voor kinderen door de nieuwe generatie toe te rusten met kennis en mogelijkheden om uiteindelijk in een eigen inkomen te kunnen voorzien. Ongeacht hun afkomst of religie.